polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePolesie Widzewskie
ładownia (ład)
Linie kolejowe:

km osi

~2.15
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Data zamknięcia:
1987
Data likwidacji:
?
Dyrekcja do 1939 roku:
warszawska
GPS / Wysokość:
- • 0 m n.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.10 - 16:01
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 33 (8631789 / 6861 / 3824 / 1731 / 4986.59)