polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweZakłady Chemiczne Łódź
bocznica szlakowa (bsz)

↑ 05:41 - ↓ 19:49
↑ 05:43 - ↓ 19:46
Linie kolejowe:

km osi

4.959
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Pierwotny wjazd na bocznicę zakładów chemicznych Organika (dawniej Strem). Zapewne ze względu na komplikacje ruchowe wynikające z eksploatacji tej bocznicy szlakowej, w nieokreślonym czasie przebudowano ją w ten sposób, że wjazd na nią odbywał się osobnym torem ze stacji Łódź Chojny. Po starym przebiegu bocznicy nie został żaden ślad, poza kikutem nasypu przy linii nr 25. Nowy przebieg bocznicy został rozebrany w marcu 2017 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2017.11.08 - 21:09
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9702184 / 7210 / 4317 / 1912 / 5074.36)