polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŻakowice Południowe
przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podg)
/ punkt zdalnie sterowany z: Koluszki (st) /

↑ 04:45 - ↓ 20:48
↑ 04:46 - ↓ 20:47
Linie kolejowe:

km osi

28.45

0.15
skrót telegraficzny: ŻP
Otwarcie, kolej pierwotna:
1945 • DRG
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.05.13 - 09:44
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9503381 / 3764 / 3984 / 1875 / 5068.47)