polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweWolbórka
przystanek osobowy (po)
Linie kolejowe:

km osi

123.54
Zmiany nazw punktu: Wolborka 1856-1865Wolbórka 1887-1925Czarnocin 1926-2009Wolbórka 2009-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1856 • WWŻD
Dyrekcja do 1939 roku:
warszawska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Zabytkowy budynek poczekalni Wolbórka został w 2007 roku przeniesiony i odrestaurowany do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim (Niebieskie Źródła).
Przywrócenie wspomnianemu przystankowi kolejowemu jego pierwotnej, historycznej nazwy było efektem usilnych zabiegów, podjętych przed trzema laty przez władze samorządowe gminy Będków z inicjatywy pasjonatów lokalnej historii. Przypomnieli oni, że pod nazwą „Wolbórka” przystanek ten funkcjonował już od przeprowadzenia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1846 roku. Władze carskie skasowały go w 1863 roku w drodze restrykcji po stoczonej obok niego potyczce polskich powstańców z wojskiem rosyjskim.
Do ponownego uruchomienia przystanku „Wolbórka” doszło w 1887 roku, a dziesięć lat później ustawiono na nim okazałą, drewnianą poczekal... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2017.09.18 - 21:55
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 3 (8416850 / 9152 / 941 / 1703 / 4942.37)