polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowePilica
posterunek odgałęźny (podt)
/ punkt zdalnie sterowany z: Strzałki (stt) /

↑ 05:38 - ↓ 19:44
↑ 05:39 - ↓ 19:42
Linie kolejowe:

km osi

67.050
skrót telegraficzny: Pl
Posterunki ruchu: PL (zs-St)
Otwarcie, kolej pierwotna:
2014.12 • PKP
Data zamknięcia:
2015.11.29
Data likwidacji:
2015.11.29
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek powstał w celu ograniczenia utrudnień w ruchu kolejowym wywołanych remontem mostu na Pilicy oraz kilku pobliskich wiaduktów i przepustów. Remonty tych obiektów kumulują się na około 10-kilometrowym fragmencie Centralnej Magistrali Kolejowej.
W pierwszym etapie do 2015.05.31 ruch pomiędzy Pilicą a Strzałkami odbywał się po torze nr 2. Od 2015.06.01 po przebudowie układu torowego ruch odbywał się po torze nr 1. Po zakończeniu robót na moście nad Pilicą posterunek został zlikwidowany.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo łódzkie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2015.12.24 - 15:40
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9702783 / 7210 / 4916 / 1912 / 5074.68)