polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweJedlicze
stacja (st)

↑ 04:56 - ↓ 20:23
↑ 04:57 - ↓ 20:22
Linie kolejowe:

km osi

60.51
skrót telegraficzny: Jc
Posterunki ruchu: Jc1Jc (d) • Jc (ex Jc2)
Zmiany nazw punktu: Jedlicze 1884-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.08.20 • GT
Dyrekcja do 1939 roku:
krakowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 ziemne / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2017.12.21 - 14:44
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9546560 / 6402 / 1723 / 1883 / 5069.87)