polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweMokre Małopolskie
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 05:35 - ↓ 19:33
↑ 05:37 - ↓ 19:31
Linie kolejowe:

km osi

17.545
skrót telegraficzny: M
Zmiany nazw punktu: Mokre 1872-1922Mokre Małopolskie 1923-1939Mokre Malopolskie 1939-1944Mokre Małopolskie 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.11.12 • EUGE
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 ziemny / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2015.11.01 - 15:44
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9701033 / 7210 / 3166 / 1912 / 5073.76)