polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweNowy Zagórz
stacja (st)
Linie kolejowe:

km osi

0.00

113.26
skrót telegraficzny: NZ
Posterunki ruchu: NZ1 (ex SNZ1) • NZ (d) (ex SNZ) • NZ2 (ex) SNZ2
Zmiany nazw punktu: Neu Zagorz 1884-1918Nowy Zagórz 1918-1939Nowy Zagorz 1939-1944Nowy Zagórz 1944-1972Sanok Nowy Zagórz 1973-1977Nowy Zagórz 1977-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.08.20 • GT
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 ziemne / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.06 - 21:57
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7707207 / 11648 / 4159 / 1641 / 4696.65)