polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOlendry
stacja towarowa (stt)

↑ 06:39 - ↓ 16:53
↑ 06:37 - ↓ 16:55
Linie kolejowe:

km osi

3.78

2.87

0.00
skrót telegraficzny: Ol
Otwarcie, kolej pierwotna:
1973 • PKP
Data zamknięcia:
2011
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja zdawczo-odbiorcza Otworowej Kopalni Siarki „Jeziórko”.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2015.05.10 - 11:40
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 24 (8619534 / 6793 / 6892 / 1729 / 4985.27)