polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOlendry
stacja towarowa (stt)

↑ 05:34 - ↓ 19:37
↑ 05:36 - ↓ 19:35
Linie kolejowe:

km osi

3.784

2.872

0.000
skrót telegraficzny: Ol
Otwarcie, kolej pierwotna:
1973 • PKP
Data zamknięcia:
2011
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja zdawczo-odbiorcza Otworowej Kopalni Siarki „Jeziórko”.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2015.05.10 - 11:40
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9701065 / 7210 / 3198 / 1912 / 5073.78)