polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweOlszanica
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)
Linie kolejowe:

km osi

133.52
skrót telegraficzny: Ol
Posterunki ruchu: OL1OL (d)OL2
Zmiany nazw punktu: Olszanica 1872-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.12.18 • EUGE
Data zamknięcia:
2015.01.01
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 ziemny / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2015.11.01 - 15:32
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7687797 / 11537 / 5567 / 1639 / 4690.54)