polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweRzepedź
mijanka (mij)
Linie kolejowe:

km osi

29.72
Zmiany nazw punktu: Rzepedź 1915-1919Rzeped 1919-1922Rzepedź 1923-1939Rzepedz 1939-1944Rzepedź 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1958 • LŻD
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Mijanka Rzepedź została zbudowana pod koniec lat 50., a jej powstaniu przyświecał cel zwiększenia przelotności szlaku Szczawne Kulaszne - Komańcza. Wraz z mijanką wybudowano bocznicę do pobliskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, które do tej pory były obsługiwane tylko przez kolej wąskotorową. W 1977 roku zastanawiano się nad przebudową sygnalizacji na świetlną, do czego nigdy nie doszło. Mijanka posiadała dwie nastawnie. Nastawnia wykonawcza znajdowała się od strony stacji Szczawne Kulaszne po prawej stronie toru głównego zasadniczego, a nastawnia dysponująca znajdowała się od strony peronu przystanku osobowego Rzepedź po lewej stronie i to ona wyznacza oś mijanki. Po zamknięciu mijanki pierwsza uległa likwidacji nastawnia wykonawcza i semafory kształtowe w liczbie sześć sztuk. nastawnia dy... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2015.05.09 - 21:06
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7647061 / 7699 / 1210 / 1636 / 4674.24)