polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweSkopanie
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)
Linie kolejowe:

km osi

267.78
Zmiany nazw punktu: Skopanie 1887-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887 • CLB
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
brak danych
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
WOS 1967 nakazywał zwolnić bieg pociągów do 40 km/h przy wyjazdach w kierunku Chmielowa k/Tarnobrzega i do 50 km/h przy wyjazdach w kierunku Jaślan z powodu braku semaforów wyjazdowych.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Ortofotomapy i mapy

Foto 1
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.01.17 - 12:38
stat4u
ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 13 (7125730 / 13049 / 2936 / 1582 / 4504.25)