polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweUherce
stacja (st)

↑ 06:35 - ↓ 16:53
↑ 06:33 - ↓ 16:54
Linie kolejowe:

km osi

130.25
skrót telegraficzny: Uh
Posterunki ruchu: Uh (d)Uh1
Zmiany nazw punktu: Uherce Przystanek 1947-1948Wygnanka 1948-1975Uherce 1975-1979Nowa Wieś Bieszczadzka 1979-1982Uherce 1982-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1947 • PKP
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Dwa kilometry za starą stacją Uherce (dziś przystanek Uherce Tunel) uruchomiono w 1947 r. przystanek osobowy o nazwie Uherce Przystanek oznaczony w rozkładach jazdy jako Uherce (p.o.) lecz już niecały rok później zmieniono nazwę tego punktu na Wygnanka. Kasa biletowa została otwarta w istniejącym po dziś dzień budynku mieszkalnym, w którym wówczas znajdowała się dodatkowo strażnica przejazdowa. Wsiadanie do pociągów odbywało się wtedy z jedynego przy tym budynku peronu ziemnego. W 1954 r. na mokradłach w pobliżu tego przystanku rozpoczęto budowę stacji potrzebnej do obsługi zaplanowanej budowy zapory i elektrowni wodnej w Solinie. Do 1955 r. zasypano mokradła. Stację IV klasy Wygnanka uruchomiono jednak dopiero w 1964 r. Równocześnie zlikwidowano zbędny od tego momentu peron ziemny a terni... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2017.12.21 - 15:24
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 19 (8619624 / 6793 / 6982 / 1729 / 4985.32)