polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweUherce
stacja (st)
Linie kolejowe:

km osi

130.25
skrót telegraficzny: Uh
Posterunki ruchu: Uh (d)Uh1
Zmiany nazw punktu: Wygnanka 1947-1974Uherce 1975-1979Nowa Wieś Bieszczadzka 1979-1981Uherce 1981-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1947.10.04 • PKP
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
01.05.2015

Dwa kilometry za starą stacją Uherce (dziś przystanek Uherce Tunel) uruchomiono przystanek osobowy Wygnanka. Kasa biletowa została otwarta w istniejącym po dziś dzień budynku mieszkalnym, w którym wówczas znajdowała się dodatkowo strażnica przejazdowa. Wsiadanie do pociągów odbywało się wtedy z jedynego przy tym budynku peronu ziemnego. W 1954 r. na mokradłach w pobliżu tego przystanku rozpoczęto budowę stacji potrzebnej do obsługi zaplanowanej budowy zapory i elektrowni wodnej w Solinie. Do 1955 r. zasypano mokradła. Stację IV klasy Wygnanka uruchomiono w 1964 roku. Równocześnie zlikwidowano zbędny dawny przystanek osobowy a ternion z biletami przeniesiono do nowego budynku stacyjnego. W 1975 r. zmieniono nazwę stacji na Uherce. Później przez krótki okres czasu stacj... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.06 - 16:06
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7698504 / 9170 / 7104 / 1640 / 4694.21)