polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweUherce Tunel
przystanek osobowy (po)

↑ 05:34 - ↓ 19:32
↑ 05:36 - ↓ 19:30
Linie kolejowe:

km osi

128.062
skrót telegraficzny: Uh
Zmiany nazw punktu: Uherce 1889-1975Uherce Tunel 1975-1979Nowa Wieś Tunel 1979-1982Uherce Tunel 1982-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1889 • kkStB
Data zamknięcia:
2015.01.01
Data likwidacji:
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W 1927 roku w Uhercach Tunelu (wówczas Uhercach) uruchomiono mijankę wyposażoną w dwa tory o długości po 714 m i tor odstawczy o długości 110 m. W 1930 roku Uherce Tunel powróciły do roli przystanku osobowego. W 1934 roku otrzymały status stacji. |Po wojnie ponownie zostały ponownie zdegradowanego do mijanki z przystankiem osobowym. Prawdopodobnie mijanka nie została uruchomiona, ale urządzenia cały czas konserwowano. Po zbudowaniu nowej, obecnej stacji Uherce urządzenia srk zostały zlikwidowane, co stało się faktem około roku 1980.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2017.12.21 - 15:25
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9702224 / 7210 / 4357 / 1912 / 5074.38)