polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweZagórz
stacja (st)

↑ 04:54 - ↓ 20:19
↑ 04:56 - ↓ 20:18
Linie kolejowe:

km osi

1.13

0.00
skrót telegraficzny: Zg
Posterunki ruchu: SZg2 (ex Zg2) • Zg (ex SZg) • SZg (d) (ex Zg) • Zg1 (ex SZg1, ex SZg3, ex Zg3)
Zmiany nazw punktu: Zagórz 1872-1939Zagorz 1939-1944Zagórz 1944-1972Sanok Zagórz 1972-1977Zagórz 1977-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.11.12 • EUGE
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Na stacji Zagórz w związku z przebudową stacji i układu nastawni w roku 1975, co stało się faktem akurat w momencie gdy stacja przez kilka lat nazywała się Sanok Zagórz, gdyż w tamtych czasach miasto Sanok było potocznie rzecz nazywając Wielkim Sanokiem, powstało spore zamieszanie z oznaczeniami nastawni. Cóż zawsze tak jest, jak zmienia się kilka wektorów na raz. Do roku 1975 układ nastawni był prosty. Pierwsza od strony wiaduktu istniała nastawnia Zg2, po zmianie nazwy stacji przemianowana na SZg2. Nastawnia dysponująca w budynku dworca posiadała skrót Zg i na kilka lat został on zmieniony na SZg. Od strony Łupkowa znajdowała się nastawnia Zg3 zmieniona na krótki okres czasu na SZg3. Po przebudowie stacji pod zmienioną nazwą, powstała przy wiadukcie nowa nastawnia dysponująca SZg, ciut b... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2017.12.20 - 20:29
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9546544 / 6402 / 1707 / 1883 / 5069.86)