polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweZagórz R101
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 06:32 - ↓ 16:56
↑ 06:30 - ↓ 16:58
Linie kolejowe:

km osi

114.08

0.61
Zmiany nazw punktu: Osława 1884-1939Oslawa 1939-1945Zagórz Zg1 1945-1973Sanok Zagórz SZg1 1973-1977Zagórz R101 1977-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.08.20 • GT
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Rozjazd odgałęziający nr 101 jest obecnie zdalnie sterowany ze stacji Zagórz z nastawni dysponującej Zg. Przed rokiem 1975 i przebudową stacji Zagórz na sygnalizację świetlną prawdopodobnie dawna nastawnia posterunku Osława była nastawnią wykonawczą Zg1 stacji Zagórz. W pewnym momencie historii tego węzła nastawnia posterunku Osława została rozebrana, a w km 114.084 (9 metrów bliżej mostu) wybudowano lub ustawiono obiekt nowej nastawni Zg1, która być może po zmianie nazwy stacji na Sanok Zagórz, przez krótki okres czasu nosiła skrót SZg1 i pod nim została zlikwidowana. Na potwierdzenie tych faktów na razie brakuje dowodów. Data zaprzestania używania nazwy Osława dla tego miejsca ginie w mroku dziejów i nie pamiętają jej nawet najstarsi kolejarze węzła zagórskiego. Zachowały się jednak doku... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2017.01.29 - 23:27
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 29 (8631598 / 6861 / 3633 / 1731 / 4986.48)