polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweZarszyn
stacja (st)

↑ 06:33 - ↓ 16:57
↑ 06:31 - ↓ 16:59
Linie kolejowe:

km osi

92.43
skrót telegraficzny: Zn
Posterunki ruchu: Zn1 • Zn (d) • Zn2
Zmiany nazw punktu: Zarszyn 1884-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884.08.20 • GT
Dyrekcja do 1939 roku:
krakowska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 ziemne / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Nastawnia Zn 2 przy wschodniej głowicy rozjazdowej stacji, mniej więcej do roku 1993 znajdowała się w typowym dla tych okolic małym kwadratowym budynku. Budynek ten ze względu na fatalny stan techniczny został rozebrany w ten sposób, że zachowano wszelkie urządzenia i po całkowitej rozbiórce obiektu wybudowano wokół zachowanych urządzeń blaszany budynek tymczasowy. Ta prowizorka pełniła swoją rolę do czasu przebudowy sygnalizacji na stacji z semaforów kształtowych na świetlne co stało się faktem około roku 1998. Wówczas okręg nastawczy Zn2 został zlikwidowany całkowicie, a nastawnia Zn1 stała się nastawnią zgody. Podczas tej przebudowy zmieniono również urządzenia w dworcu w nastawni dysponującej. Wywalono stary aparat blokowy i zamontowano nowy, pochodzący ze starej, również dworcowej, na... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2017.12.21 - 14:20
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 30 (8628157 / 6861 / 192 / 1731 / 4984.49)