polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweUherski
tunel
Linie kolejowe:

km osi

127.62 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.11.12, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS:
Miejsce:
Uherski
Wysokość:
378 m n.p.m.
Kilometraż:
127.597 km - 127.647 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
50 m
Geometria toru:
prosta
Z kronikarskiego obowiązku:
pierwotnie dwutorowy, obecnie jednotorowy
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia aktualizacja: 2016.01.17 - 14:33
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 30 (8653609 / 4888 / 1866 / 1734 / 4990.55)