polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweUherski
tunel
Linie kolejowe:

km osi

127.622 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.11.12, kkStB
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS:
Miejsce:
Uherski
Wysokość:
378 m n.p.m.
Kilometraż:
127.597 km - 127.647 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
50 m
Geometria toru:
Z kronikarskiego obowiązku:
pierwotnie dwutorowy, obecnie jednotorowy
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2016.01.17 - 14:33
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9707750 / 7871 / 2012 / 1913 / 5074.62)