polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweŁupkowski
tunel
Linie kolejowe:

km osi

50.662 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1874.05.30, EUGE
Dyrekcja do 1939 roku:
brak danych
GPS:
Miejsce:
Łupkowski
Wysokość:
605 m n.p.m.
Kilometraż:
50.452 km - 50.873 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
421 m
Geometria toru:
Z kronikarskiego obowiązku:
pierwotnie dwutorowy, obecnie po odbudowie w 1945 roku jednotorowy
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2016.01.17 - 14:35
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9707749 / 7871 / 2011 / 1913 / 5074.62)