polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweDynowski
tunel
Linie kolejowe:

km osi

35.62 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904.09.08, SLPK
Dyrekcja do 1939 roku:
lwowska
GPS:
Miejsce:
Dynowski
Wysokość:
320 m n.p.m.
Kilometraż:
35.323 km - 35.925 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
602 m
Geometria toru:
prosta
Z kronikarskiego obowiązku:
jednotorowy na torze wąskim 750mm
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2015.06.06 - 11:00
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7702639 / 9170 / 11239 / 1640 / 4696.73)