polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweGobiaty
mijanka (mij)

↑ 06:23 - ↓ 16:51
↑ 06:21 - ↓ 16:53
Linie kolejowe:

km osi

~52.50
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1945
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Mijanka nazwę wzięła od pobliskiej wsi o tej samej nazwie. Na mapie schematycznej RBD Königsberg występuje jednak pod nazwą Cobiaty. Wydaje się to jednak oczywistym błędem gdyż Niemcy nie mieli raczej potrzeby zmieniać nazwy, którą bez trudu mogli wymówić. Chyba, że nazwa Cobiaty jest jakimś nieudolnym tłumaczeniem nazwy mijanki powstałym zaraz po wypędzeniu stąd żołnierzy radzieckich w 1941 r. Nastawnia znajdowała się w istniejącym po dziś dzień budynku mieszkalnym, stojącym po lewej stronie linii. Ówczesny kilometraż linii już w niemieckiej dyrekcji kolejowej lokalizował ją w km 937,70 od Moskwy. Tor mijanki znajdował się po lewej stronie linii. W jego miejscu później zbudowano tor szeroki. A teraz jest tu jego torowisko.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2018.01.20 - 23:34
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 28 (8661808 / 7418 / 2647 / 1735 / 4992.40)