polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweGobiaty
mijanka (mij)

↑ 05:17 - ↓ 19:39
↑ 05:18 - ↓ 19:36
Linie kolejowe:

km osi

~52.500
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Data zamknięcia:
1945
Data likwidacji:
1945
Dyrekcja do 1939 roku:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Mijanka wzięła nazwę od pobliskiej wsi. Na mapie schematycznej RBD Königsberg występuje jednak pod nazwą Cobiaty. Wydaje się to jednak oczywistym błędem gdyż Niemcy nie mieli raczej potrzeby zmieniać nazwy, którą bez trudu mogli wymówić. Chyba, że nazwa Cobiaty jest jakimś nieudolnym tłumaczeniem nazwy mijanki powstałym zaraz po wypędzeniu stąd żołnierzy radzieckich w 1941 r. Nastawnia znajdowała się w istniejącym po dziś dzień budynku mieszkalnym, stojącym po lewej stronie linii. Ówczesny kilometraż linii już w niemieckiej dyrekcji kolejowej lokalizował ją w km 937,70 od stacji Bołogoje leżącej na magistrali Moskwa-Petersburg. Tor mijanki znajdował się po lewej stronie linii. W jego miejscu później zbudowano tor szeroki. A teraz znajduje się tu jego torowisko. ... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.08.15 - 22:27
stat4u
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9690381 / 6361 / 5157 / 1910 / 5073.50)