polski čeština

Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejoweGórki Szczukowskie
przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podt)
Linie kolejowe:

km osi

8.34
skrót telegraficzny: GSz
Zmiany nazw punktu: Górki Szczukowskie 1911-1939Gorki Szczukowskie 1939-1945Górki Szczukowskie 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911.02.26 • GKŻD
Dyrekcja do 1939 roku:
radomska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Szczukowice,
Z kronikarskiego obowiązku:
Kasa biletowa została zlikwidowana w 1982 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z arkusza i wyślij je do nas Pokaż arkusz / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia aktualizacja: 2016.06.06 - 11:53
stat4u
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 21 (8339137 / 9175 / 13913 / 1696 / 4916.94)